CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
Hạng Tên nhân vật Nghề Level LM Hội Giết Chết Tỷ lệ Icon
1Khoai57PN
ĐỘNG
175821.88
2CôGiáoMêKu57PN
ĐỘNG
161280.50
3TrâmAnh57PN
ĐỘNG
161198.47
4BOA57PN
EternityPower
134526.80
5OrangeX57PN
ĐỘNG
1051105.00
6Home56PN
ĐỘNG
104813.00
7Sữa56PN
ĐỘNG
101333.67
8Ryn57PN
EternityPower
65165.00
9TiểuHắcMã53PN
EternityPower
61320.33
10Jup57PN
ĐỘNG
60060
11zDarkLs55PN
EternityPower
58229.00
12TOXIC55PN
ĐỘNG
56318.67
13Xoac54AS
Champion
55227.50
14Azzazen54PN
EternityPower
52052
15VladimirPutin56AS41172.41
16DonaldTrump56AS40123.33
17KuBo53PN3949.75
18Cha55AS
Champion
37231.61
19Limited57AS35162.19
20Uran56PN
EternityPower
33133.00
21Vorachith55AS3348.25
22BlueEyes52PN
FuryKids
3156.20
23WAR57PN
EternityPower
30215.00
24TankAmatar53PN29029
25TriệuMẫn53PN
EternityPower
29029
Pages:  1  2  3  4  5