ip đang online

AS 73%PN 27%

tài khoản đang online

AS 76%PN 24%

Server Time

2019-08-24

 • Ánh sáng Giết

 • TrầnHạoNam
  6,865
 • Mp3
  6,040
 • leloi
  5,872
 • Phẫn nộ Giết

 • CBTRAUSAT
  8,692
 • [3]helototo
  7,427
 • MrBin
  7,209

 • Chiến binh Chỉ số

 • ThanhVipLN
  7
 • [1]KeoSua
  5
 • [3]helototo
  5
 • MySad
  -10
 • VongHồnSátẢnh
  -3
 • NewTTC
  -2

 • Boss Delay -/+1h

  • Kimuraku
   19:49 (08/24)
   (delay 12 giờ)TrầnHạoNam
  • Thần Serafim
   20:00 (08/24)
   (delay 12 giờ)Sony