LMAS CẦN THÊM MEM

Server Time

2019-05-26

 • Ánh sáng Giết

 • PaIadin
  968
 • zSicario
  940
 • OHaY
  881
 • Phẫn nộ Giết

 • AIoTôiĐây
  1,351
 • Annie
  1,116
 • MrT
  1,102

 • Boss Delay -/+1h

  • Kimuraku
   09:00 (05/26)
   (delay 12 giờ)Home
  • Thần Serafim
   08:12 (05/26)
   (delay 12 giờ)ZipX
  • Dã nhân Santa
   16:01 (05/26)
   (boss CT1 delay 4 giờ)HốtTấtLiệt