SHAIYA ONLINE

TẠO TÀI KHOẢN

* Đặt Mật khẩu & Tài khoản không trùng với máy chủ khác. Mỗi thông tin ít nhất 3 ký tự.

 • Tài khoản:
 • Tên đầy đủ:
 • Email:
 • CMND:
 • Mật khẩu Cấp 1:

  (dùng đăng nhập vào game)

 • Xác nhận Mật khẩu Cấp 1:
 • Mật khẩu Cấp 2:

  (dùng quản lý tài khoản)

 • Xác nhận Mật khẩu Cấp 2:
 • Mã bảo mật:
 •  
  đồng nghĩa với bạn Đồng ý "Thỏa thuận sử dụng này"
 • * Chú ý: - Email & CMND dùng để lấy lại mật khẩu nếu bạn quên, nên cần nhập chính xác (bạn có thể bị mất tài khoản vĩnh viễn nếu nhập sai thông tin).

  - Vui lòng không chia sẻ Tài khoản & Mật khẩu với người chơi khác.