CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
200R.I.P30AS2250.08
201KemVani30PN2440.05
202galangthang3PN101
203lulu30PN101
204QingXin30PN101
205RangerKiller27AS101
206Ion22PN120.50
207LibraDestiny30AS130.33
208Off-White30AS130.33
209NamCungPhi30PN140.25
210BlackDragon28AS150.20
211Alena30AS
War...Club
170.14
212-Buff-30AS180.13
213Kenjiro30AS190.11
214ThanhVipLN30AS190.11
215ThanhVan30AS1130.08
216ManaCanh30AS1140.07
217Akira30AS1200.05
218KaViBuff30AS1200.05
219Lovelife30AS1290.03
220Senjuhashiram30AS1550.02
221....1PN000
222..IQ..7AS000
223..NTA..26AS000
224.CPU.4AS000
225.Mars18AS000
Trang:  
 5  6  7  8  9  10  11  12  13