CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
175BigBig15AS000
176BigBoss6AS000
177BingBong3PN000
178BlackCat19AS000
179BlackPetal4PN000
180Blackwhy3AS000
181BooCB7AS000
182Boom6PN000
183BooTS9AS000
184Bow19AS000
185BowCT24AS000
186BoyFD13AS000
187BoyGiaLai4PN000
188BoyGL22AS000
189-Buff-30AS000
190BUFFtank16PN000
191BuffThuan22AS000
192BusKu8PN000
193Buuuss28PN000
194CamDuyen5AS000
195CamNhung11AS000
196cau3ND23AS000
197CayRauMa1PN000
198Charles6AS000
199ChimRoiLeX4PN000
200Chivas19AS000
Trang:  
 4  5  6  7  8  9  10  11  12