CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
125QingXin30PN101
126Julia28AS111.00
127ThaEm30PN120.50
12823423AS130.33
129Off-White30AS130.33
130R.I.S30AS150.20
131TEO30AS150.20
132Akira30AS1200.05
133KaViBuff30AS1200.05
134Lovelife30AS1290.03
135..IQ..7AS000
136..NTA..26AS000
137_Mercy14AS000
138_Nercy14AS000
1391st.VIP6PN000
14025.25.13251PN000
1413Ban11PN000
14264t23tt1PN000
143678913AS000
1448888888812AS000
145-911-6PN000
146A777777720AS000
147ABCZ1AS000
148ABHFF1PN000
149ADG9PN000
150Ahihi1AS000
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10