CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
100TVT.SexHan30AS41341.21
101BaoAn30PN38162.38
102NaNa30PN38172.24
103VIP_Cali30AS36321.13
104Tank30AS34221.55
105KimNinh30AS33181.83
106SangKuTe30AS33241.38
107AHR30PN32530.60
108Meozzz30PN31310.33
109BufffGa30PN31171.82
110zZToNyZz30AS31181.72
111Rylai28AS30132.31
112ThanhTruc30AS
Action
29151.93
113IrioO30AS28231.22
114LaoNgu30PN27127.00
115VoDanhTieuTot30PN27191.42
116Candy30AS26231.13
117Yta30AS
War...Club
25221.14
118PeToi30PN24161.50
119RYL30AS23580.40
120O.M.G30AS22151.47
121Ultimate30PN21230.91
122KhangVi30AS21410.51
123madarauchiha30AS19480.40
124Truot30PN
Guild
18111.64
125LangTuAnGiang30AS18121.50
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9