CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
75Rylai28AS30132.31
76IrioO30AS
HBO
28231.22
77BaoAn30PN27102.70
78ThanChet30PN2337.67
79Alaska30AS
HBO
21151.40
80Ultimate30PN21201.05
81DuyKhanh30AS
HBO
20141.43
82FBI30AS18340.53
83HNY30PN17117.00
84PeToi29PN1753.40
85LangTuAnGiang30AS16111.45
86PhuonganhTTC30AS16520.31
87XuBin30PN1535.00
88GodAres30PN11111.00
89madarauchiha30AS
HBO
11200.55
90Tao30PN1042.50
91ALADINCAPL30AS961.50
92zZNew30AS9130.69
93zNickz30AS9450.20
94........30PN808
95Tan29AS8120.67
96RYLA30AS8160.50
97Hakan30AS8220.36
98buffga19AS717.00
99zZToNyZz28AS
HBO
723.50
100Truot30PN
Guild
771.00
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9