CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
50Emilya30PN
Guild
75243.13
51ALADINCAPIAL30AS
HBO
69106.90
52BunKem30PN68135.23
53MISS30PN66116.00
54OhHayNha30PN
Guild
64232.78
55Aphrodite30PN
Guild
63063
56SuSu30PN
Guild
63415.75
57AdolfHitler30AS62203.10
5816.06..01.0530PN
Guild
61415.25
59Keter30PN61232.65
60Suzi30AS
HBO
61232.65
61DeNhatGiangHo30PN59414.75
62qweasdzxc30PN50050
63ASTuoiGi30PN49114.45
64WAR30PN
Guild
4876.86
65Kemm30PN
Guild
44133.38
66AK4y30AS
HBO
44460.96
67ManUTD30AS
HBO
42221.91
68Anh4a130PN
Guild
39039
69NaNa30PN38172.24
70VIP_Cali30AS
HBO
36321.13
71KimNinh30AS33181.83
72KissLove30AS33460.72
73BADIEN30PN
Guild
3293.56
74Meozzz30PN31310.33
75Rylai28AS30132.31
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9