CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
50paractamon15AS1026364315.96
51DếMènXXX15AS1020445522.43
52VườnViệtQuất15PN
VườnTráiCây
938924338.64
53iNgộKhông15PN
VườnTráiCây
895557115.68
54MộcChâu15AS878140221.84
5515PN838013163.97
56LastSoldier15AS
KissLove
830218844.16
57Bảy15AS
Snow
795437920.99
58Wold15PN77859086.50
59ÔLa15PN
VườnTráiCây
762931724.07
60BCSDurex15PN
VườnTráiCây
746736920.24
61iChuột15AS
KissLove
728726627.39
62Link15PN
VườnTráiCây
711011661.29
63KenPii15AS
KissLove
697623529.69
64Marcos15PN
666012553.28
65TiểuQủy15AS
BìnhThườngThôi
664554312.24
66PéNgọc15AS651516639.25
6715AS
BìnhThườngThôi
643247913.43
68Athena15AS
KissLove
58856787.84
69HIENsBABIs15AS572621526.63
70TànKiếm15AS
KissLove
532417829.91
71PhanKimLiên15PN524720126.10
72ISHAIYA15AS
BìnhThườngThôi
523240612.89
73Ivy15PN472537127.70
74Chán15PN
470512039.21
75JUYBl15AS453342410.69
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9