CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
1K.O30PN
Guild
298710229.28
2Ban30PN
Guild
27676542.57
3EvilFlames30PN
Guild
26037634.25
4Oni30PN
Guild
25795943.71
5.CSP.30PN
Guild
235310622.20
61.2.3.Fang30AS
HBO
19364754.08
7Kemm30PN
Guild
188313613.85
816.06..01.0530PN
Guild
123910411.91
9Venus30PN
Guild
12272942.31
10BimBimCax30AS
Action
11945322.53
11HolyKing30PN
Guild
119111610.27
12Axit30PN
Guild
11236716.76
13Fighter30PN
Guild
10694623.24
14XJWarrior30PN
Guild
8434021.08
15PhuongDung30PN
Guild
8095514.71
16BADIEN30PN
Guild
7983721.57
17R-S-T30PN
Guild
6894017.23
18KissLove30AS
Action
6502372.74
19tuananh060330AS
Action
6381703.75
20DichVuHotXac30PN
Guild
575639.13
21RPG30PN
Guild
5493615.25
22P.v.M30PN
Guild
5103713.78
23BBin30AS
Action
5041114.54
24Opa-lus30PN
Guild
4561263.62
25Emilya30PN
Guild
4381453.02
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9