CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
1VườnSầuRiêng15PN
VườnTráiCây
50040124403.55
2NháiBén15PN3768268555.01
3iTạTốn15PN
VườnTráiCây
3627055165.83
4CSGT15PN3620739491.90
5Venus15AS
BệnhViện
3427246873.23
6SONY15PN
VườnTráiCây
3004158851.09
7RAH15PN
VườnTráiCây
2961799629.74
8YuiHatano15PN2946039874.02
9lSaNgộTĩnh15PN2777346060.38
10TiểuThầnTiên15PN
Champions
27602141195.76
11ABCD15PN27236126216.16
12SHAIYA15AS
ACE
25800245105.31
13Bạn15PN25736246104.62
14HoaThiênCốt15PN2552326895.24
15llVBll15AS2498099925.01
16Ares15PN24856123202.08
17melu15PN2449671434.31
18OneStyle15AS2444560640.34
19KĐiĐêm15AS
BệnhViện
2263183527.10
20VườnDâuTây15PN
VườnTráiCây
2157029672.87
21PhùngAPháo15PN2105723888.47
22ƠchuốiKìa15AS2081798521.13
23HuyenTTc15AS
KissLove
2018644445.46
24HoaiNiemSY15PN2001620995.77
25iVirus15AS
ACE
1739380221.69
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9