CHIẾN TÍCH

PvP Ranking
HẠNG TÊN NHÂN VẬT NGHỀ LEVEL LIÊN MINH HỘI GIẾT CHẾT TỶ LỆ CHIẾN TÍCH
1CSP15PN
Champions
5726085866.74
2Haeng15PN
Champions
3608344281.64
3TiểuPhàm15PN
Champions
3607991639.39
4iTạTốn15PN
Champions
3509146874.98
5NháiBén15PN
Champions
3346452463.86
6ÔLa15AS
ACE
33177112529.49
7YuiHatano15PN
Champions
2946039874.02
8lSaNgộTĩnh15PN
Champions
2748545460.54
9SONY15PN2732638471.16
10ABCD15PN27236126216.16
11TiểuThầnTiên15PN
Champions
26915121222.44
12Bạn15PN
Champions
25712242106.25
13HoaThiênCốt15PN
Champions
2552326895.24
14Ytá15AS
ACE
24273158153.63
15xMaiDungx15PN
Champions
23671107221.22
16melu15PN2177257937.60
17Bllly15AS
ACE
2171083625.97
18OneStyle15AS
ACE
2142751741.44
19TiểuNiCô15PN
Champions
2094152240.12
20CòLửa15PN20109191105.28
21izumo15AS
ACE
1852570264.64
22HoaiNiemSY15PN
Champions
18234182100.19
23ChuốiTa15AS
KissLove
1787736748.71
24ƠchuốiKìa15AS1731372623.85
25RinoOtozuki15PN
Champions
1715033519.70
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9